Διαχείριση συναισθηματικής εκπαίδευσης μέσω ατομικών-στοιχειωδών γνώσεων και ευφυών αλληλεπιδράσεων

Eκπαιδευτικό πλαίσιο

Eκπαιδευτικό πλαίσιο

Πλατφόρμα με ενσωματωμένα εργαλεία μαζί με ένα σύνολο επαναχρησιμοποιήσιμων / προσαρμόσιμων στοιχειωδών γνώσεων (εκπαιδευτικό υλικό, ψηφιακά εκπαιδευτικά αντικείμενα κ.λ.π.), για να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός μελλοντικού εκπαιδευτικού πλαισίου.

Ατομικές- στοιχειώδεις γνώσεις για μάθηση

Ατομικές- στοιχειώδεις γνώσεις για μάθηση

Ένα καινοτόμο και ευφυές εκπαιδευτικό πλαίσιο το οποίο μέσω της αλληλεπίδρασης - ανθρώπου "ρομπότ / μηχανής / υπολογιστή" θα υποστηρίζει την προσαρμογή και εξατομίκευση της μάθησης με τη χρήση μικρών ατομικών - στοιχειωδών γνώσεων.

Περιβάλλον μάθησης

Περιβάλλον μάθησης

περιβάλλον που θα υποστηρίζει μαθητές / εκπαιδευτές / φροντιστές στην επίσημη εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και στην εκπαίδευση στο χώρο εργασίας το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τόσο των κοινών μαθητών όσο και των μαθητών με ειδικές ανάγκες στη διεξαγωγή μαθησιακών δραστηριοτήτων οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή.

Τελευταίες ενημερώσεις

SIMO EDUCATION 2017 will take place at Ifema - Feria de Madrid on the 25 to 27 October, where our colleagues from JCYL (General Directorate of Educational Innovation and Teacher Training) will present MaTHiSiS along with other education innovation projects during a special session at the Aula Mag

Our colleagues from the University of Maastricht presented the paper titled as “Multimodal Fusion Based on Information Gain for Emotion Recognition in the Wild” during the IEEE Technically Sponsored Intelligent Systems Conference, which took place in London (United Kingdom) from 7 to

Dr. Stelios Asteriadis participated in the 3rd Global Summit and Expo on Multimedia & Artificial Intelligence.