Θέλετε να προσαρμόσετε τις μαθησιακές εμπειρίες των μαθητευόμενων σας με βάση τις ανάγκες, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες που έχετε στη διάθεσή σας; Επιπλέον ... Θέλετε να μάθετε πώς οι μαθητευόμενοι σας αντιδρούν σε αυτόν τον τρόπο μάθησης;

Το MaTHiSiS είναι μια εκπαιδευτική πλατφόρμα που παρέχει μια εξατομικευμένη μαθησιακή εμπειρία σε κάθε τύπο μαθητευόμενου, ανεξάρτητα από το περιβάλλον ή τη συσκευή που έχει στη διάθεσή του, με δυνατότητα προσαρμογής στις προσωπικές του ανάγκες.

Read more

MaTHiSiS updates

Thank you for these 3 years and 3 months! The positive feedback that we have received about the project is the result of the collaboration of all the members of this great team that has managed to fight against any difficulty!

A MaTHiSiS hackathon was hosted at NTU Clifton Campus on March 9-10 (10am to 4pm) 2019. The students had an opportunity to win £250 first place prize and to participate in the annual ITAG Hackathon. The topic was Affective Learning and the challenge was to integrate a serious game in MaTHiSiS platform. Two attractive games were generated.

On this hackathon your challenge will be to integrate your existing serious game in an online e-learning platform called MaTHiSiS!
You can win a cash prize of £250 if you create the most engaging learning experience!
The event will take place on 9-10th March 2019 at Clifton Campus, Nottingham Trent University (UK). (Registration deadline: 1st March 2019)

Στόχος του MaTHiSiS αποτελεί η ενίσχυση των ευκαιριών μάθησης και των κινήτρων για τους μαθητευόμενους της κλασικής εκπαίδευσης, με επίκεντρο τα νευροτυπικά παιδιά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το MaTHiSiS θα δώσει την ευκαιρία στους μαθητευόμενους να γνωρίσουν τον προγραμματισμό τόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου. Η καινοτομία των γράφων μάθησης για προσαρμοστική και εξατομικευμένη μάθηση υποδηλώνει ότι το MaTHiSiS μπορεί να αντιμετωπίσει μια μεγάλη ποικιλία μαθησιακών αναγκών και ικανοτήτων.

Read more

Ενίσχυση των ευκαιριών μάθησης και κινητοποίηση μαθητευόμενων με αυτισμό! Ο σχεδιασμός του MaTHiSiS επιτρέπει την εφαρμογή εκπαιδευτικών στρατηγικών που μπορούν να προσαρμοστούν στο τρέχον αναπτυξιακό και εκπαιδευτικό επίπεδο του μαθητευόμενου, έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Read more

Το MATHISIS ενισχύει τις ευκαιρίες μάθησης για μαθητευόμενους με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (PMLD) καταγράφοντας και ερμηνεύοντας σωστά τον διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας τους. Το σύστημα MATHISIS παρέχει μια χρήσιμη απόδειξη της προόδου της μάθησης και της συναισθηματικής κατάστασης που διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να εκτιμηθεί με ακρίβεια.

Read more

Οι εργοδότες των μεγάλων βιομηχανιών χρειάζονται σήμερα αποτελεσματικές λύσεις κατάρτισης για να αυξήσουν την παραγωγικότητα του προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη την παγκοσμιοποίηση της αγοράς και τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη. Οι λύσεις αυτές θα πρέπει να είναι αποδοτικές  ως προς το κόστος και το χρόνο, με στόχο τόσο τους τυπικούς εργαζόμενους όσο και τους εργαζόμενους με διανοητικές αναπηρίες. Το σύστημα MaTHiSiS εξατομικεύει την κατάρτιση για τον εκάστοτε ρόλο του κάθε εργαζομένου, το επίπεδο δεξιοτήτων και την πρόοδο του, παρέχοντας αυτοματοποιημένη ανατροφοδότηση (feedback) της  μαθησιακής διαδικασίας.

Read more

Οι μαθητευόμενοι χρειάζονται δεξιότητες διαχείρισης για να διαμορφώσουν την δική τους σταδιοδρομία στον χώρο της εκπαίδευσης ή στην αγορά εργασίας. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι η ανάπτυξη και η αξιολόγηση αυτών των δεξιοτήτων μέσω ενός προσαρμοστικού συστήματος. Το MaTHiSiS ενισχύει την πρόσβαση και τις ευκαιρίες μάθησης για αυτούς!

Read more
Είστε Μαθητευόμενος

Εάν είστε μαθητευόμενος, ενταχθείτε στην κοινότητά μας και μείνετε συντονισμένοι με τις καινοτόμες μαθησιακές εμπειρίες του MaTHiSiS. Γίνετε μέλος του πιο απαιτητικού οικοσυστήματος ηλεκτρονικής μάθησης, τροφοδοτήστε μας με πολύτιμες πληροφορίες και βοηθήστε μας να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας.

Είστε Παιδαγωγός ή Φροντιστής

Αν είστε παιδαγωγός ή φροντιστής, συστηθείτε στην κοινότητα του MaTHiSiS και ανακαλύψτε νέες ευκαιρίες ηλεκτρονικής μάθησης. Εμπλακείτε με την έρευνά μας, δημιουργήστε το δικό σας εκπαιδευτικό υλικό ή υλικό εξάσκησης και συμμετέχετε στο πρόγραμμα αξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης.

Είστε Παράγοντας της Αγοράς?

Ανακαλύψτε εξειδικευμένες αγορές που αναμένουν καινοτόμες τεχνολογίες ηλεκτρονικής μάθησης. Η κοινότητα του MaTHiSiS προσκαλεί συγγραφείς εκπαιδευτικού υλικού και υλικού εξάσκησης, εκπαιδευτικούς φορείς μάθησης, υποστηρικτές και επενδυτές, να αποτελέσουν μέρος ενός καλύτερου εκπαιδευτικού μέλλοντος.

Είστε Προγραμματιστής

Χρησιμοποιήστε την πλούσια διεπαφή εφαρμογών προγραμματισμού και την βιβλιοθήκη γνώσης με παραδείγματα κώδικα και διασκεδάστε αναπτύσσοντας τα δικά σας έξυπνα εργαλεία και υλικά εκμάθησης. Τα Hackathons και τα στοχευμένα εργαστήρια ανάπτυξης, μετασχηματίζουν τις ιδέες σε πρωτότυπα εξαιρετικής ποιότητας.

Άλλο Προφίλ

Αν συμμετέχετε στη χάραξη πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την Κλασική και την Ειδική Εκπαίδευση, τη Βιομηχανική Κατάρτιση ή τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, ενταχθείτε στην κοινότητα του MaTHiSiS και βοηθήστε μας να προσφέρουμε καινοτόμες ευκαιρίες ηλεκτρονικής μάθησης σε διαφορετικά ακροατήρια, ανεξάρτητα από την οικονομική, φυσική ή γεωγραφική τους θέση.

Stay tuned!

Get ready to receive the latest news about MaTHiSis and any upcoming events of this amazing Project

Stay Tuned