Διαχείριση συναισθηματικής εκπαίδευσης μέσω ατομικών-στοιχειωδών γνώσεων και ευφυών αλληλεπιδράσεων

Eκπαιδευτικό πλαίσιο

Eκπαιδευτικό πλαίσιο

Πλατφόρμα με ενσωματωμένα εργαλεία μαζί με ένα σύνολο επαναχρησιμοποιήσιμων / προσαρμόσιμων στοιχειωδών γνώσεων (εκπαιδευτικό υλικό, ψηφιακά εκπαιδευτικά αντικείμενα κ.λ.π.), για να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός μελλοντικού εκπαιδευτικού πλαισίου.

Ατομικές- στοιχειώδεις γνώσεις για μάθηση

Ατομικές- στοιχειώδεις γνώσεις για μάθηση

Ένα καινοτόμο και ευφυές εκπαιδευτικό πλαίσιο το οποίο μέσω της αλληλεπίδρασης - ανθρώπου "ρομπότ / μηχανής / υπολογιστή" θα υποστηρίζει την προσαρμογή και εξατομίκευση της μάθησης με τη χρήση μικρών ατομικών - στοιχειωδών γνώσεων.

Περιβάλλον μάθησης

Περιβάλλον μάθησης

περιβάλλον που θα υποστηρίζει μαθητές / εκπαιδευτές / φροντιστές στην επίσημη εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και στην εκπαίδευση στο χώρο εργασίας το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τόσο των κοινών μαθητών όσο και των μαθητών με ειδικές ανάγκες στη διεξαγωγή μαθησιακών δραστηριοτήτων οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή.

Τελευταίες ενημερώσεις

Our colleagues from Polo Europeo della Conoscenza and JCYL presented the MaTHiSiS project and platform to an audience of 250 teachers of different grades of school in the third “Edu Conference” organised by the association “Friends of Education”.

The University of Mastricht organized an event to inform around 119 prospective students and their parents and guardians about the bachelor’s programmes in Maastricht University.

The University of Maastricht (UM) and Dimokritos (NCSR) are co-organizing the SMAP 2017 Special Session on Multimodal Affective Analysis for Human-Machine Interfaces and Learning Environments (see this link for more information about the SS), which will be part of the SMAP 2017 conference in Brat