Επικοινωνία

Carmen Luisa Padrón (Atos Ισπανία), Συντονιστής Έργου
Συντονιστής Έργου
Carmen Luisa Padrón (Atos Ισπανία)
Πέτρος Δάρας (ΕΚΕΤΑ), Τεχνικός συντονιστής
Τεχνικός συντονιστής
Πέτρος Δάρας (ΕΚΕΤΑ)