Το MaTHiSiS αναπτύσσει  και δραστηριοποιεί ένα ενεργό δίκτυο από επαγγελματίες του ευρύτερου χώρου της εκπαίδευσης που περιλαμβάνει εκπαιδευτές/φροντιστές, μαθητευόμενους, ειδικούς στην πληροφορική και φορείς χάραξης πολιτικής. Γίνετε μέλος!