Ar norite valdyti besimokančiųjų mokymosi patirtį atsižvelgiant į jų poreikius, aplinką ir prieinamas technologijas? Ar norite sužinoti, kaip jūsų mokiniai reaguoja į šį mokymąsi?

MaTHiSiS yra mokomoji aplinka, kuri kiekvienai besimokančiųjų grupei, bet kokioje aplinkoje, pateikia individualizuotą, besimokančiojo asmeninius poreikius atitinkančią mokymosi patirtį jiems prieinamuose įrenginiuose.

Read more

MaTHiSiS updates

Thank you for these 3 years and 3 months! The positive feedback that we have received about the project is the result of the collaboration of all the members of this great team that has managed to fight against any difficulty!

A MaTHiSiS hackathon was hosted at NTU Clifton Campus on March 9-10 (10am to 4pm) 2019. The students had an opportunity to win £250 first place prize and to participate in the annual ITAG Hackathon. The topic was Affective Learning and the challenge was to integrate a serious game in MaTHiSiS platform. Two attractive games were generated.

On this hackathon your challenge will be to integrate your existing serious game in an online e-learning platform called MaTHiSiS!
You can win a cash prize of £250 if you create the most engaging learning experience!
The event will take place on 9-10th March 2019 at Clifton Campus, Nottingham Trent University (UK). (Registration deadline: 1st March 2019)

MaTHiSiS siekia didinti besimokančiųjų mokymosi galimybes ir motyvaciją. Pagrindinis dėmesys skiriamas neurotipiniams vaikams, besimokantiems pradinio ir vidurinio bendrojo ugdymo įstaigose pagal atnaujintas nacionalines informatikos bendrojo ugdymo programas. MaTHiSiS sudaro galimybes mokytis programavimo įvairiose vietose – tiek mokykloje, tiek už jos ribų. Mokymosi grafų naujovės pritaikymas ir mokomojo turinio individualizavimas MaTHiSiS mokomojoje aplinkoje gali padėti susidoroti su daugybe mokinių poreikių ir gebėjimų.

Read more

Pagerinkime autizmo sutrikimą turinčių mokinių mokymosi galimybes ir juos motyvuokime! MaTHiSiS suteikia galimybę įgyvendinti mokymo strategijas, kurios gali būti individualizuotos pagal besimokančiojo esamą išsivystimo ir mokymosi lygį bei prisitaikyti prie jo specifinių poreikių.

Read more

MaTHiSiS pagerina besimokančiųjų, turinčių žymius bei daugialypius mokymosi sutrikimus, mokymosi galimybes, registruoja ir atitinkamai interpretuoja jų unikalų bendravimą. MaTHiSiS mokomoji aplinka yra naudinga, nes pateikia naudingus duomenis apie asmens mokymosi pažangą ir emocinę būseną, kurių kitu būdu būtų neįmanoma tiksliai įvertinti.

Read more

Didžiųjų pramonės šakų darbdaviams šiuo metu reikia veiksmingų mokymo sprendimų, siekiant padidinti darbuotojų našumą, atsižvelgiant į rinkos globalizaciją ir greitą technologinę pažangą. Šie sprendimai turėtų būti veiksmingi sąnaudų ir laiko atžvilgiu bei skirti tiek nuolatiniams darbuotojams, tiek darbuotojams, turintiems intelekto sutrikimų. MaTHiSiS mokomoji aplinka leidžia individualizuoti mokymus, atsižvelgiant į kiekvieno darbuotojo vaidmenį, įgūdžius ir pažangą, ir teikti automatinį grįžtamąjį ryšį apie mokymosi procesą.

Read more

Besimokantiesiems reikia vadybos įgūdžių, kad jie galėtų planuoti savo karjerą šiuolaikiniame švietime ar darbo rinkoje. Vienas iš didžiausių iššūkių yra šių įgūdžių lavinimas ir vertinimas naudojant prisitaikančią sistemą. MaTHiSiS didina prieinamumą ir suteikia daugiau mokymosi galimybių.

Read more
Esate besimokantysis?

Jei esate besimokantysis, prisijunkite prie mūsų bendruomenės ir sužinokite apie MaTHiSiS naujovišką mokymosi formą. Tapkite dalimi vienos sudėtingiausių elektroninių mokymosi aplinkų, pateikite mums savo vertingus atsiliepimus ir padėkite išpildyti Jūsų lūkesčius.

Esate mokytojas arba globėjas?

Jei esate mokytojas ar globėjas, susipažinkite su MaTHiSiS bendruomene ir atraskite naujas elektroninio mokymosi galimybes. Dalyvaukite mūsų tyrimuose, kurkite savo mokymo arba praktikos medžiagą ir dalyvaukite vertinimo bei nuolatinio tobulinimo programoje.

Esate rinkos dalyvis?

Atraskite nišines rinkas, kuriose siūlomos alternatyvios elektroninės mokymosi technologijos. MaTHiSiS bendruomenė kviečia švietimo ir mokymo turinio autorius, turinio valdymo sistemų teikėjus, vykdytojus ir investuotojus dalyvauti kuriant geresnę švietimo ateitį.

Esate technologijų kūrėjas?

Naudokitės mūsų turting programavimo sąsaja ir kodų pavyzdžius duomenųbazėje ę bei pramogaukite kurdami savo sumanius mokymosi komponentus bei medžiagą. Hakatonai ir tiksliniai praktiniai seminarai padės transformuoti idėjas į koncepciją patvirtinančius prototipus.

Kitas profilis

Jei dalyvaujate politikoje ir bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo ar karjeros planavimo srityse sprendimų priėmime, prisijunkite prie MaTHiSiS bendruomenės ir padėkite mums pasiūlyti novatoriškas elektroniniomokymosi galimybes įvairioms auditorijoms, nepriklausomai nuo jų finansinės, fizinės būklės ar geografinės padėties.

Stay tuned!

Get ready to receive the latest news about MaTHiSis and any upcoming events of this amazing Project

Stay Tuned