MaTHiSiS yra trejų metų projektas, kurio tikslas – sukurti naują mokomąją sistemą, leidžiančią susieti naujas technologijas su formaliuoju ir neformaliuoju švietimu.

Pažangiausių technologijų pagrindu sukurta aplinka atliepia aukščiausius, su galutiniais vartotojais susijusius reikalavimus, kurie apima nelinijinį mokymą, sistemos universalumą, sinchronišką ir asinchronišką bendradarbiavimą mokymosi procese bei, ne mažiau svarbų, emocinės būsenos atpažinimą, skirtą kognityvinių mokymosi pasiekimų pažangos įvertinimui.

Emocinės būsenos atpažinimas grindžiamas esamomis MaTHiSiS technologijomis, kurios apima labai plačią taikymo sritį, pradedant neurotipiniais žmonėmis ir baigiant tais, kurie turi specialiųjų poreikių tiek mokykloje, tiek darbinėje aplinkoje. Visi minimi aspektai nuo projekto pradžios yra testuojami ir vertinami 5 bandomuosiuose testavimuose, kurie yra įgyvendinami įvairiose Europos šalyse.

Tai padeda greičiau sužinoti vartotojų vertinimus ir plėtoti projektą, atsižvelgiant į jų pastabas. Kadangi projektas tiesiogiai paliečia etikos klausimus, susijusius su vaikais ir neįgaliaisiais, MaTHiSiS metu bus sukurtas ir pradėtas taikyti šių naujųjų technologijų poveikio vertinimo modelis etikos ir asmeninių duomenų apsaugos srityse.