MaTHiSiS Patariamoji taryba susideda iš ekspertų, kurie yra pakviesti dalyvauti šioje veikloje remiantis jų asmeninėmis kompetencijomis ir turimu profesiniu tinklu. Šis komitetas teikia konkrečią ir praktinę paramą projekto partneriams, t.y. a) teikia rekomendacijas ir komentuoja ataskaitas bei kitus projekto rezultatus; b) teikia informaciją apie inovatyvius procesus, priemones ir metodus; c) aptaria naujienas, įvykius ir svarbius MaTHiSiS projekto reikalus; (d) kur įmanoma, veikia kaip projekto ambasadoriai.