ES H2020 programa pabrėžia etikos svarbą visose mokslinių tyrimų formose. MaTHiSiS konsorciumas patvirtino procedūrų rinkinį. Jo paskirtis – užtikrinti, kad tiek projekte atliekami veiksmai, tiek galutinis projekto produktas – nauja technologinė ekosistema – atitiktų pripažintus mokslinių tyrimų etikos standartus.

Taigi, MaTHiSiS etikos patariamoji taryba (EPT) yra patariamasis organas, įgaliotas sekti ir prižiūrėti su etikos klausimais susijusias projekto veiklas. EPT sudaro 7 nešališki, ojektyvūs ir nepriklausomi nuo bet kokių interesų nariai.